3D vizualizacije

Aerofotogrametrijsko snimanje

Aerofotogrametrijsko snimanje pl. doma Žitnica na Japetiću i okolnog terena obavljeno je u lipnju 2013. godine. Za snimanje je upotrebljen Hexacopter ručne izrade geodetske tvrtke CADCOM d.o.o.. U aerofotogrametrijskoj izmjeri sudjelovali su: konstruktor Hexacoptera i direktor tvrtke Darko Car, mag. ing. geod. et geoinf., diplomand Igor Budimirov i profesor Drago Špoljarić.

Voditelj izmjere D. Car priprema mjerni sustav.

Hexacopter prije polijetanja (gore) i za vrijeme leta (dolje).

Aerofotogrametrija je grana fotogrametrije koja prikuplja podatke o položaju, veličini i obliku objekata uporabom snimaka snimljenih iz zraka, takozvanih aerosnimaka, snimljenih kamerama velike razlučivosti. Kamera se pričvršćuje na posebno žiroskopski stabilizirano postolje iznad otvora na podu aviona ili sa donje strane bespilotne letjelice. Upravljanje kamerom u potpunosti je pod kontrolom navigacijskih GPS i Inercijalnih sustava. Ovisno o namjeni i traženoj točnosti, fotografije se prikupljaju sa raznih visina leta, odnosno sa različitim rezolucijama, tj. različitim veličinama pixela. Fotografije snimljene bespilotnom letjelicom (hexacopter) upotrebljene su za izradu DMR-a i digitalnog ortofota (DOF) rezolucije 5 cm.

Rezultati aerofotogrametrijskog snimanja

Snimljene su 32 fotografije budući da je samookidač kamere bio podešen na 3 sec. pa je uzdužni preklop ispao oko 85%. Nakon filtriranja i odbacivanja nekvalitetnih snimaka ostalo je 15 fotografija koje zadovoljavaju minimalni uzdužni preklop od 60%.

Prikaz snimaka u nizovima.

Obradu aerofotogrametrijskih snimaka obavila je geodetska tvrtka CADCOM d.o.o. koja nam je potom ustupila obrađene materijale. Obrada dobivenih aerofotogrametrijskih snimaka i izrada DMT-a i DOF-a obavljena je u računalnom programu PHOTOMOD.

Digitalni ortofoto (DOF).

Digitalni model visina.

Dio DMT-a.

Cjeloviti DMT dobiven obradom terena možete vidjeti ovdje (18 MB).

U postupku obrade aerofotogrametrijskih snimaka izrađen je i anaglifni prikaz 3D modela. Promatranjem kroz 3D polarizacijske naočale korisnik dobiva dojam dubine, prostornosti odnosno trodimenzionalni zor.

Dio anaglifnog prikaza 3D modela.

Cjeloviti anaglifni prikaz terena možete vidjeti ovdje (napomena: za gledanje trebaju anaglifne naočale).

Izrada 3D modela planinarskog doma Žitnica/Japetić i okolnog terena

Izrada digitalnog modela temelji se na podacima terenske izmjere te izradi 2D prikaza izmjerenog stanja pl. doma i okolnog terena.

Isječak TIN strukture nakon obrade.

Kako bi se dobio što realniji i vjerodostojniji prikaz terena na TIN model dodana je tekstura.

Isječak TIN strukture okolnog terena pl. doma sa dodanom teksturom.

Digitalni model objekata (DMO)

Objekti su modelirani u programskom paketu GoogleSketchup 8.

3D modeli potpornih zidova i stepenica oko pl. doma.

Modeliranje objekata izvršeno je na izmjerenim tlocrtima objekata. Visine etaža pl. doma određene su prilikom izmjere, mjerenjem donjeg ruba balkona sa južne strane i visine sljemena krova. Objekti su konstruirani pomoću jednostavnih ploha te im je na kraju dodana tekstura da bi što realnije izgledali.

3D model pl. doma sjeverno-zapadne (gore) i jugo-istočne (dolje) strane.

Na donjoj ilustraciji prikazan je konačan izgled 3D modela pl. doma Žitnica/Japetić i okolnog terena.

3D model pl. doma Žitnica/Japetić i okolnog terena.

Na sljedećim ilustracijama uspoređen je 3D model planinarske kuće i okolnog terena s fotografijama stvarnog stanja. Visok stupanj sličnosti modela i stvarnog stanja ukazuje da je provedena detaljna i kvalitetna izmjera.

Usporedba 3D modela s fotografijama stvarnog stanja.

Animacija 3D modela pl. doma Žitnica/Japetić i okolnog terena

Zahvaljujemo se direktorima tvrtki Logo Geodetika d.o.o. i Logo CADCOM d.o.o. gospodi Tonku Jakaši, Srećku Cokariću i Darku Caru što su nam posudili opremu za terensku izmjeru i aerofotogrametrijsko snimanje, te ustupili licencirane programe za obradu i vizualizacije.