Autori

Jakov Maganić Stipe Vranković Ivan Žižić

Jakov Maganić, mag. ing. geod. et geoinf. Sudionik terenske izmjere OH. Autor prikaza izmjerenog stanja OH i okolnog terena te pripadajućeg 3D modela.

Stipe Vranković, mag. ing. geod. et geoinf. Sudionik terenske izmjere OH. Izradio interaktivnu kartu Opservatorija Hvar i okolnog terena - Web GIS Opservatorija Hvar.

Ivan Žižić, mag. ing. geod. et geoinf. Sudionik terenske izmjere OH. Izradio trodimenzionalni mjerni model Opservatorija Hvar iz fotografija.

Prof. dr. sc. Drago Špoljarić nastavnik na kolegijima Osnove informatike, Geodetska astronomija i Svemirska geodezija. Voditelj projekta.

Prof. dr. sc. Damir Medak nastavnik na kolegijima Baze podataka, Baze prostornih podataka, Modeliranje geoinformacija, Analiza prostornih podataka, Software Engineering in Geomatics, Programiranje u geoinformacijskim sustavima, Mobilna izmjera i GIS. Voditelj projekta.

Mario Miler, dipl. ing. geod. asistent je na katedri za geoinformatiku Geodetskog fakulteta. Drži vježbe iz kolegija: Baze podataka, Prostorne baze podataka i Mobilne izmjere GIS-a. Osim navedenog bavi se problematikom pohrane, upravljanja i analize prostornih podataka unutar baza te implementacijom i izradom geoinformacijskih sustava (GIS). Suradnik na projektu.

Dražen Odobašić, dipl. ing. geod. student je Poslijediplomskog doktorskog studija Geodezije i geoinformatike na Geodetskom fakultetu. Kao znanstveni novak na katedri za geoinformatiku sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima: Baze podataka, Baze prostornih podataka, Modeliranje geoinformacija, Analiza prostornih podataka, Software Engineering in Geomatics i Programiranje u geoinformacijskim sustavima. Član je nekoliko udruga i zajednica koje promiču slobodni softver i slobodne podatke. Jedan od osnivača Hrvatskog OSGEO lokalnog ogranka i OpenStreetMap zajednice u Hrvatskoj. Suradnik na projektu.