3D Model Opservatorija Hvar

Izrada trodimenzionalnog modela iz fotografija kompleksan je postupak i zahtjeva predznanje iz terestičke fotogrametrije. Za izradu 3D modela Opservatorija Hvar upotrebljen je 123D Catch program koji omogućuje brz i jednostavan način izrade 3D modela objekata iz fotografija, a da pritom nije potrebna kalibracija fotoaparata i „ručno“ prepoznavanje identičnih točaka. Ujedno se dobiva zadovoljavajuća preciznost te detaljnost vizualnih modela. Ukoliko imamo jednu linearnu vrijednost, određenu neposredno iz mjerenja na terenu ili posredno iz koordinata mjerenja, te ju dodamo vizualnom modelu on postaje i mjerni model. Program integriran s Geomagic Studio 2012 ima široku primjenu, jer omogućuje spajanje više modela u jedan s očuvanjem teksture, što je jako bitno kod velikih objekata.

Model OH izrađen je iz više od 200 fotografija koje čine teksturu.

Model Opservatorija Hvar (tvrđave).

Pri izradi 3D prikaza probleme su stvarali manji objekti, kao što su nosivi stupovi pokretnog krova HT i solarne kućice te stabla koja predstavljaju velike „smetnje“ i za preciznija mjerenja kao što su laserska skeniranja. Prvobitan cilj ovog projekta bila je izrada trodimenzionalnog modela cijelog objekta Opservatorija Hvar (tvrđave), ali zbog svoje veličine (preko 1000 m2) i raslinja odnosno stabala koja zaklanjaju fotografiranje vanjskih zidina i kućica za spavanja, nismo bili u mogućnosti provesti ideju do kraja.

Model glavne zgrade Opservatorija Hvar.

Vizualnim modelom, izrađenim u AutoCAD 2012 student version, izrađen je i prikazan cijeli objekt.

Vizualni model Opservatorija Hvar.

Fotografiranje je zasigurno bliska „budućnost“ u geodeziji pri izmjeri i izradi trodimenzionalnog prikaza manjih objekata, osobito ako je moguće izbjeći neke uzroke koji otežavaju modeliranje, primjerice stabla i loša geometrija među snimcima. Najveći nedostatak pri izradi trodimenzionalnog modela iz fotografija je zahtjevna računalna podrška za obradu modela (reteksturiranje, brisanje pojedinih šumova, spajanje dva ili više modela u jednu cjelinu, … ).