Web GIS OH

Logo Geof/UNIZG

Izmjera Opservatorija Hvar i okolnog terena

Tahimetrijskom i GNSS RTK metodom uz uporabu CROPOS VPPS servisa obavljena je terenska geodetska izmjera OH i okolnog terena.(više)


Prikazi izmjerenog stanja

Podaci izmjere vizualizirani su 2D prikazom OH i okolnog terena te pripadajućim 3D modelima. (više)


3D Model Opservatorija Hvar

Trodimenzionalni mjerni model Opservatorija Hvar izrađen je iz fotografija u Autodeskovom programu 123D Catch. (više)

Izrađeno uz potporu HAZU

Tumač znakova

važniji objekti

pomoćne zgrade

legenda

informacije i fotografije