IZRAČUN I
PRERAČUNAVANJE
VREMENSKIH
SKALA

Copyright © 2009 - GEODETSKI FAKULTET Kačićeva 26

omogućiti JavaScript u pregledniku – decimalne brojeve unositi s točkom – točnost izračunanih veličina +/-0.01s
D. Špoljarić D. Jarić Ž. Baćan
    Datum   . . .          Vrijeme T   : :

Astronomska duljina stajališta Λ   h:m:s     ° ' "    

Vremenski pojas (zona)      cZT      cSuT      ΔT      ΔAT  

UT1-UTC = ΔUT (IERS Bulletin B)         

C0/ns (BIPM Circular T)               


IZRAČUN VREMENSKIH SKALA

JD
(Julijanski dat.)
MJD
(mod. jul. dat.)
ZT
(pojasno vrijeme)
UTC
(svjetsko
usklađeno vr.)
UT1
(svjetsko vrijeme)
SuT
(ljetno vrijeme)
GAST
(green. priv.
zvj. vrijeme)
GMST
(green. sred.
zvj. vrijeme)
EqE
(jednadžba
ekvinocija)
LAST
(mjesno. priv.
zvj. vrijeme)
TT=TDT=ET
(terestričko
vrijeme)
TAI
(međunarodno
atom. vrijeme)
GPST
(GPS vrijeme)

PRERAČUNAVANJA VREMENSKIH SKALA

     

Vremenski pojas  

cZT      cSuT      ΔT       ΔAT       ΔUT       C0/ns 

   : :   =>        =>    


T (Time) – vrijeme (trenutačno vrijeme), očitanje na satu nepopravljeno za korekciju sata

cZT (clock correction) – korekcija sata prema zonskom vremenu

cSuT (clock correction) – korekcija sata prema ljetnom vremenu

ΔT – razlika terestričkog i svjetskog vremena (TT-UT). Ekstrapoliranu vrijednost nalazimo u godišnjacima
         npr. The Astronomical Almanac u tablici REDUCTION OF TIME-SCALES FROM 1890.
         Od 1890.-1983. ΔT=ET-UT; od 1984.-2000. ΔT=TDT-UT; od 2001.- ΔT=TT-UT .

ΔAT – razlika svjetskog koordiniranog i atomskog vremena (UTC-TAI). Vrijednost ΔAT nalazimo u
         publikacijama IERS Bulletin C ili BIPM Circular T, ili na internet stranicama npr.:
         IERS Bulletin C      BIPM Circular T      FTP directory /pub/tai/publication/

UT1-UTC = ΔUT – razlika svjetskog i koordiniranog vremena (UT1-UTC).
         Za trenutačno preračunavanje vremenskih skala predicirani ΔUT nalazimo u IERS publikaciji Bulletin A,
         ili na internet stranicama npr.:    IERS Bulletin A    USNO EO Database Search
         Za naknadno preračunavanje vremenskih skala finalne (izjednačene) vrijednosti ΔUT nalazimo u
         IERS publikaciji Bulletin B ili na internet stranici    IERS Bulletin B
         Predicirani ΔUT možemo odrediti i prijamom vremenskih radiosignala, koje odašilju neke radiostanice kao npr.:
         EBC, San Fernando, Španjolska, frekvencije 15006 i 4998 kHz; IAM, Rim, Italija, frekvencija 5000 kHz;
         MSF, Rugby, Velika Britanija, frekvencija 60 kHz; RWM(2), Moskva, Rusija, frekvencije 4996, 9996 i 14996 kHz,
         WWV, Fort-Collins, SAD, frekvencije 2500, 5000, 10000, 15000 i 20000 kHz i dr.
         Kodirane vrijednosti ΔUT imaju tada oznaku DUT1 a zaokružene su na 0,1s.

C0/ns – prvi popravak za precizne satelitske efemeride i za mjerenje ionosferskoga kašnjenja signala, izračunan iz razlike UTC
         pariškog opservatorija i GPST vremena /UTC(OP)-GPST/. Dnevne vrijednosti C0 iznose desetak ns i variraju s vremenom.
         Popravak C0 nalazimo u BIPM Circular T ili na internet stranici    BIPM Circular T

JD (Julian Date) – Julijanski datum.
MJD (Modified Julian Date) – modificirani Julijanski datum; JD-2 400 000,5

ZT (Zone Time) – zonsko (pojasno, standardno, građansko) vrijeme.

UTC (Coordinated Universal Time) – koordinirano (usklađeno) svjetsko vrijeme.

UT1 (Universal Time1) – svjetsko (opće) vrijeme.

SuT (Summer Time /Daylight Saving Time/) – ljetno vrijeme (razlikuje se za 1 sat od pojasnog vremena).

GAST (Greenwich Apparent Sidereal Time) – Grenwichko prividno (pravo) zvjezdano vrijeme.

GMST (Greenwich Mean Sidereal Time) – Grenwichko srednje zvjezdano vrijeme.

EqE (Equation of Equinoxes) – jednadžba ekvinocija.

LAST (Local Apparent Sidereal Time) – mjesno prividno (pravo) zvjezdano vrijeme.

TT (Terrestrial Time) – terestričko (zemljino) vrijeme.
TDT (Terrestrial Dynamic Time) – terestričko (zemljino) dinamičko vrijeme.
ET (Ephemeris Time) – efemeridno vrijeme.

TAI (International Atomic Time) – međunarodno atomsko vrijeme.

GPST (GPS Time) – GPS vrijeme (GPST = UTC + N – C0 = TAI – 19 s – C0).
         N broj sekundi ovisan o prijestupnoj sekundi. Relacije između TAI, UTC, GPST i GLONASST nalazimo u
         BIPM Circular T ili na internet stranici    BIPM Circular T

više...