Međunarodna služba za VLBI

International VLBI Service - IVS 

IVS je osnovan 1999. godine u okrilju IAG, 2000. godine priznat je kao IAU služba te postaje dio FAGS-a  2001.godine. 

Predstavlja međunarodnu suradnju organizacija koje koriste ili podržavaju VLBI komponente. Ciljevi IVS-a su:

  • pružiti podršku za geodetska, geofizička i astrometrijska istraživanja te njihovu praktičnu primjenu,
  • interakcija sa zajednicom VLBI korisnika te integracija VLBI proizvoda u EOS,
  • promicati istraživanja i razvoj u svim aspektima geodetskih i astronomskih VLBI tehnika.

VLBI sudjeluje u:

  • jedinstvenom definiranju i realizaciji međunarodnog nebeskog referentnog okvira (ICRF),
  • praćenju univerzalnog vremena (UTI) i duljine dana (LOD)  te
  • paćenju koordinata nebeskog pola (nutacija i precesija).