Međunarodna služba za SLR i LLR

International Laser Ranging Service – ILRS

Međunarodna služba za laserska mjerenja (ILRS), pod okriljem Međunarodnog geodetskog udruženja (IAG), osigurava globalne SLR i LLR podatke te njima srodne proizvode kao potpora za geodetska i geofizička istraživanja, kao i IERS proizvode važne za održavanje preciznog međunarodnog terestričkog referentnog okvira (ITRF). 

ILRS prikuplja, sjedinjuje, arhivira i distribuira podatke visoko-preciznih SLR i LLR opažanja Iz tih grupa podataka ILRS generira mnoge proizvode kao npr.:

  • Zemljine orijentacijske parametre (gibanje polova i duljina dana),
  • 3D koordinate i brzine ILRS stajališta,
  • vremenske varijacije geocentričke koordinate,
  • statičke i vremenski varirajuće koeficijente Zemljinog polja sile teže,
  • centimetarska točnost efemerida satelita,
  • temeljne fizikalne konstante,
  • Mjesečeve efemeride i libracija,
  • Mjesečeve orijentacijske parametre.