Međunarodna služba za DORIS

International Doris Service – IDS

IDS služba je podrška geodetskim, geofizičkim i drugim istraživanjima i praktičnim primjenama koja upotrebljavaju DORIS podatke/mjerenja i proizvode.

DORIS je dopplerov sustav za praćenje satelita, razvijen za precizno određivanje orbita satelita i koordinata položaja na Zemlji. Značajke DORIS sustava:

mjerni sustav DORIS pridonosi realizaciji i održavanju ITRS,

točnost 3D koordinata (u cm) i brzine (mm/god.) referentnih stajališta razlog je da je mjerni sustav DORIS vodeći u znanstvenim istraživanjima u području globalne i regionalne geotektonike,

buduće značajne primjene DORIS sustava:

  • praćenje utjecaja sezonskih redistribucija Zemljinih fluidnih masa (oceanskih voda, atmosferskih masa, snijega)                                       

       na relativni položaj središta Zemljinih masa i Zemljine figure

  • praćenje vertikalnih pomaka Zemljine kore pomoću bliskih plimomjera (praćenja promjena morskih mijena).