1. Njemačka


Smjer geodezija i geoinformacije:

U sklopu smjera geodezije i geoinformacije djeluje: 

Institut za geodeziju i geoinformacijske tehnike

Stručna područja kojima se bavi institut: 

Precizna navigacija i pozicioniranje  : 

Opis: pozicioniranje i navigacija (astronomska, terestrička, satelitska, inercijalna) mogu poslužiti kao metoda mjerenja pri određivanju koordinata gibajučeg ili mirujučeg objekta. 

 Satelitska geodezija


 

Smjer geodezija i geoinformacije

U sklopu smjera geodezije i geoinformatike djeluju: 

Satelitska geodezija

Opis: Satelitska geodezija bavi se praćenjem i mjerenjem Zemlje iz svemira. Najpoznatiji sistemi koji se koriste za satelitsku navigaciju su: GPS, GLONASS i u budućnosti GALILEO, sateliti za altimetriju, sateliti za određivanje ubrzanja sile teže GRACE i GOCE, sateliti za daljinsko praćenje.  

Navigacija

Opis: Danas pomoću satelita geodeti mogu u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu u kratkom vremenu saznati svoj položaj na Zemlji s centimetarskom točnošću. 

U sklopu smjera geodezije i geoinformacije djeluje: 

Institut za fizikalnu geodeziju

Bavi se: fizikalnom geodezijom(gravimetrijom, određivanjem geoida), satelitskom geodezijom (globalni navigacijski satelitski sustavi, satelitska altimetrija), internacionalna geodezija i navigacija (internacionalni navigacijski – mjerni sustavi, INS/GPS integracija), geodinamika (referentni sustavi i geokinematika, praćenje vulkana). 

 

Smjer geodezije i geoinformatike

Satelitska geodezija

Opis: Satelitska geodezija omogućuje određivanje položaja u globalnom koordinatnom sustavu. Praćenje gibanja tektonskih ploča. 

Fizikalna geodezija

Opis: Glavna zadaća fizikalne geodezije je modeliranje polje sile teže pomoću mjerenja sile teže s Zemljine površine i iz svemira. Bavi se GOCE  misijom. 

 

Smjer geodezija i geoinformacije

U sklopu smjera geodezije i geoinformacije djeluje: 

Institut za geodeziju i geoinformacije

Opis: Opis VLBI-a, geodetske satelitske misije, ovo su predmeti istraživanja Instituta za geodeziju i geoinformatiku u Bonn-u. 


Smjer geodezije i geoinformatike

Satelitska geodezija

Opis: Satelitska geodezija se bavi s GPS, GALILEO, SLR, LLR, VLBI. 

GNSS

Opis: Razvoj i općenito GNSS 

Schweremessung

Opis: Određivanje ubrzanje sile teže pomoću apsolutnog gravimetra.2. Austrija


U sklopu sveučilišta djeluje institut za geodeziju i geofiziku.

Opis: Pod višom geodezijom su opisane satelitske tehnike mjerenja, VLBI, interakcije u sustavu Zemlje.3. Švicarska


Astronomski institut

Opis: SLR, GNSS, Zemljina gravitacija, orbite, sinkronizacija vremena, IERS, CCD opažanja. 4. Nizozemska


Opis: Opisana svemirska geodezija, fizikalna geodezija, spoj svemirske i fizikalne geodezije.