Naziv znamenitosti:
Turanj

Naziv staze:
Samoborska obilaznica

Lokacija ili prilaz (dionica):

Jastrebarsko - Sveta Jana - pl.dom "Žitnica"

Opis znamenitosti:
Turanj je vjerojatno sagrađen u 13.st.Poznato je da mu je 1327. vlasnik bio hrvatski ban Mikac,1464. Martin Frankopan,1492. obitelj Kišević,a zatim među ostalima porodica Krmičić od Bužana,1597.Toma Erdody,1651.Juraj Vernić,1664.Franjo Bukovački,1677. Delišimunović,iza njega grofica Peranska,pa opet potomci Vernića.Od grada je danas vidljiv samo uzak dio zida od okrugle kule visok oko 8m.Po ruševinama se može zaključit da je bio građen u formi četverokuta,s istaknutom okruglom kulom na zapadnoj strani.