APLIKACIJA ZA IZRAČUN VREMENA IZLASKA I
ZALASKA SUNCA I PRIPADAJUĆIH AZIMUTA


TRENUTAK U KOJEM JE GORNJI RUB SUNČEVA DISKA NA PRIVIDNOM HORIZONTU (ISTOČNOM ILI ZAPADNOM), TJ. KADA, U ODNOSU NA ZEMLJINO SREDIŠTE, PRAVA ZENITNA DALJINA SREDIŠTA SUNČEVA DISKA IZNOSI 90°50´ NAZIVAMO VRIJEME IZLASKA I ZALASKA SUNCA. PRI ČEMU SE ZA HORIZONTSKU REFRAKCIJU UZIMA 34´ A ZA SUNČEV PRIVIDNI POLUMJER 16´.


Datum

Vremenski pojas (zona) Ljetno vrijeme
Geografska širina stajališta
Geografska dužina stajališta
Nadmorska visina stajališta   Sumrak
Katedra za satelitsku geodeziju
Logo Sveučilišta u Zagrebu. Logo Geodetskog fakulteta u Zagrebu.
Kontakt