Nebeska sfera (ili svod) zamišljena je sfera proizvoljnog polumjera na koju motritelj projecira položaj nebeskih tijela. Gledajući nebeski svod imamo dojam da su zvijezde na njemu učvršćene i da se nebeski svod okreće. To je prividno okretanje nebeskog svoda, a posljedica je dnevne Zemljine rotacije oko svoje osi u smjeru zapad - istok.

Središte (ishodište) nebeske sfere može biti u motriteljevom stajalištu (topocentrična sfera), Zemljinom središtu (geocentrična sfera), Sunčevom središtu (heliocentrična sfera), središtu masa Sunčevog sustava (baricentrična sfera), središtu Mjeseca ili planeta (planetocentrična ili selenocentrična sfera).

Nebeska sfera


Glavne točke, pravci i kružnice nebeske sfere:
 • pravac zenit-nadir
 • zenit Z
 • nadir Z'
 • stajališni (mjesni) meridijan
 • horizont (obzor)
 • glavne strane svijeta (N, W, E i S)
 • nebeska ili svjetska os
 • nebeski ekvator
 • najviša (Q) i najniža (Q') točka nebeskog ekvatora
 • almukantarat
 • vertikal
 • deklinacijska (satna) kružnica
 • dnevna paralela
 • ekliptika
 • proljetna i jesenska točka (proljetni i jesenski ekvinocij)
 • položaj zvijezde

 • Pravac zenit-nadir (vertikala)

  predstavlja pravac koji spaja zenit Z i nadir Z', odnosno to je smjer sile teže u točki opažanja.

  Zenit

  je točka nebeske sfere točno iznad motritelja koji se nalazi u središtu nebeske sfere.

  Nadir

  je točka nebeske sfere dijametralno suprotna zenitu.

  Stajališni (mjesnog) meridijan

  je velika kružnica nebeske sfere koja prolazi nebeskim polovima, zenitom i nadirom, najvišom Q i najnižom Q' točkom nebeskog ekvatora te točkom sjevera N i juga S.

  Horizont

  je velika kružnica nebeske sfere koja nastaje presjekom ravnine koja prolazi stajalištem a okomita je na pravac zenit-nadir i nebeske sfere.

  Nebeska (svjetska) os

  je zamišljena os koja nebesku sferu probada u sjevernom i južnom nebeskom polu a na kojoj leži Zemljina os rotacije.

  Nebeski ekvator

  je velika kružnica nebeske sfere - projekcija Zemljinog ekvatora na nebesku sferu. Ravnina nebeskog ekvatora okomita je na nebesku os i u njoj leži stajalište.

  Almukantarat

  je mala kružnica nebeske sfere koja nastaje presjekom nebeske sfere i ravnine paralelne s horizontom. Sve točke almukantarata jednako su udaljene od točke zenita Z.

  Vertikal

  je velika kružnica nebeske sfere koja nastaje presjekom nebeske sfere i ravnine koja prolazi točkama zenita i nadira (ravnina okomita na ravninu horizonta).

  Deklinacijska (satna) kružnica

  je velika kružnica nebeske sfere koja prolazi nebeskim polovima PN i PS i nebeskim objektom a okomita je na nebeski ekvator.

  Dnevna paralela

  je mala kružnica nebeske sfere paralelna s nebeskim ekvatorom.

  Proljetni ekvinocij

  je uzlazni čvor ekliptike na nebeskom ekvatoru; također i trenutak kada je prividna Sunčeva duljina jednaka 0°.