Nagib Zemljine rotacijske osi


Zemljina rotacijska os otklonjena je od okomice na ravninu staze po kojoj se Zemlja giba oko Sunca (ravninu ekliptike) za 23,5° a toliko iznosi i kut između ravnine nebeskog ekvatora i ravnine ekliptike. Odnosno, Zemljina rotacijska os nagnuta je pod kutem od 66,5° na ravninu ekliptike.


Orijentacija nebeske sfere (svoda)


Nebeska sfera je zamišljena sfera na proizvoljno velikoj udaljenosti od motritelja na čijem su plaštu projicirana nebeska tijela. Središte (ishodište) nebeske sfere također možemo proizvoljno odrediti. Vrlo često promatračevo stajalište ujedno je i ishodište sfere. Tada govorimo o topocentričnoj sferi.
Na crtežima dolje prikazan je izgled (orijentacija) dnevne i noćne topocentrične nebeske sfere za motritelja na astronomskoj (geografskoj) širini od 45°. Naime, nagnutost nebeske (ili svjetske) osi prema ravnini obzora, odnosno visina sjevernog ili južnog nebeskog pola iznad obzora jednaka je širini stajališta.