Astronomija je znanost o svemiru - svemirskim tijelima, pojavama i zakonima, koja se sastoji od niza znanstvenih i stručnih područja, čija se istraživanja izravno ili neizravno prožimlju s istraživanjima u drugim prirodnim i tehničkim znanostima. Dijelimo ju na klasičnu i modernu astronomiju (astrofiziku).

SFERNA ASTRONOMIJA se bavi definiranjem nebeskih sfernih koordinatnih sustava, te definiranjem i proučavanjem pojava koje uzrokuju promjenu nebeskih koordinata (precesije, nutacije, paralakse, aberacije i refrakcije). Pri definiranju položaja nebeskih tijela sferna se astronomija oslanja na matematičke metode sferne geometrije i na astrometrijska mjerenja. Primarno područje sferne astronomije su koordinatni sustavi i vrijeme. Naime, položaj nekog tijela na nebeskoj sferi određen je koordinatama izabranog nebeskog koordinatnog sustava, definiranog položajima koordinatnih osi za određenu epohu.

Temeljne zadaće GEODETSKE ASTRONOMIJE su određivanje astronomskih (astrogeodetskih) koordinata stajališta na Zemlji (astronomske širine i dužine) kao i određivanje smjera prema nekoj točki na Zemlji (astronomski azimut) iz opažanja nebeskih tijela, najčešće zvijezda i Sunca. Suvremeni satelitski i svemirski geodetski mjerni sustavi omogućuju najpreciznija astrogeodetska (astrometrijska) mjerenja za realizaciju, održavanje i popunjavanje nebeskog i zemaljskog referentnog okvira (ICRF, ITRF) te određivanje Zemljinih orijentacijskih parametara (neravnomjernosti Zemljine rotacije, gibanje polova, nutacije).