APLIKACIJA ZA IZRAČUN JEDNADŽBE VREMENA
I PRERAČUNAVANJE PRAVOG SUNČEVOG VREMENA
U POJASNO (LJETNO) VRIJEME