APLIKACIJA ZA IZRAČUN JEDNADŽBE VREMENA
I PRERAČUNAVANJE PRAVOG SUNČEVA VREMENA
U POJASNO (LJETNO) VRIJEME


JEDNADŽBOM VREMENA (eng. Equation of Time, EoT) NAZIVAMO RAZLIKU IZMEĐU PRAVOG (PRIVIDNOG) I SREDNJEG SUNČEVA VREMENA . ODNOSNO, RAZLIKU IZMEĐU NERAVNOMJERNOG TIJEKA VREMENA KOJE POKAZUJU SUNČANI SATOVI I UNIFORMNOG (UJEDNAČENOG) TIJEKA VREMENA KOJE POKAZUJU NAŠI SATOVI A KOJE PRIMIJENJUJEMO U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU.


Datum

Vrijeme

Vremenski pojas (zona) Ljetno računanje vremena
Geografska širina stajališta
Geografska dužina stajališta
Katedra za satelitsku geodeziju
Logo Sveučilišta u Zagrebu. Logo Geodetskog fakulteta u Zagrebu.
Kontakt