.

Konverzija julijanskog datuma u kalendarski datum


Za izračun je korišten algoritam H. F. Fliegela i T. C. van Flanderna. Program obavlja konverziju cjelobrojnog julijanskog datuma (datum se odnosi na podne) u kalendarski datum.

Za julijanski datum
želite saznati
datum julijanskog kalendara gregorijanskog kalendara


Kalendarski datum iznosi: