.

Primjena kalendara i datuma u astronomiji i geodeziji


Kalendarski datumi se kao i u svakodnevnom životu, tako i u znanosti koristi za obilježavanje datuma, međutim, kada su potrebna računanja s datumima ili precizno određivanje većeg vremenskog intervala gotovo isključivo se koristi julijanski datum (i njegove modifikacije). Kod računalnog programiranja je također preporučljivo koristiti julijanski datum.


Kalendari i julijanski datum koriste se i u astronomiji (od koje je kalendar i potekao) i geodeziji. Tako se gregorijanski kalendar i julijanski datum u astronomiji koriste kao jedan od podataka efemerida, za označavanje trenutaka u astronomskom kalendaru, za određivanje vremenskih epoha i datuma, odnosno referentnih sustava, kako u astronomiji tako i u geodeziji. U geodeziji se također koriste kalendari i julijanski datum ponajprije za određivanje vremenskog trenutka ili intervala, ali i u određivanju epoha i datuma, te čak i u GNSS sustavima za navigaciju.