A s t r o I s s a


Mjerenja svjetlosnog onečišćenja i Hrvatska meteorska mreža

U svibnju 2012. obavljena su, uz planinarsku kuću Sv. Andrija i po odabranim lokacijama po otoku, mjerenja svjetlosnog onečišćenja kojima je utvrđeno da je noćno nebo otoka Visa među najboljima u Republici Hrvatskoj te spada u Bortleovu klasu 2 (Bortleova skala označava svjetloću noćnog neba i zvijezda). Iz rezultata izmjere svjetlosnog onečišćenja SQM (Sky Quality Meter) senzorom vidimo kako je svjetlosno onečišćen samo dio obzora prema hrvatskom priobalju koji se proteže od sjevera pa do istoka, dok je ostatak obzora prirodno taman. Onečišćenje obzora u navedenom smjeru već je na dvadesetak stupnjeva po svjetlini slabije od zodijačkog svjetla, a zodijačko svjetlo slabog sjaja vidljivo je i po završetku astronomskog sumraka što govori o izuzetnoj kvaliteti noćnog neba.

Članovi tima mjerenja svjetlosnog onečišćenja:

  • prof. dr. sc. Željko Andreić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, e-pošta: zandreic@rgn.hr

  • Krešimir Pavlić, dipl. ing., Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, e-pošta: kpavlic@rgn.hr

Zbog daljnjeg kontinuiranog praćenja svjetlosne zagađenosti postavljen je na pomoćni objekt planinarske kuće automatski mjerač svjetline neba, a za opažanje meteora i kamera HMM - Hrvatske meteorske mreže (CMN, Croatian meteor network).

HMM je uspostavljena 2007. godine, a trenutačno koristi 30 kamera. Kamere su postavljene tako da pokrivaju nebo iznad Republike Hrvatske s određenim preklopom što triangulacijskim postupcima omogućava određivanje orbite meteora.