A s t r o I s s a


Geodetska izmjera planinarske kuće i okolnog terena, 2D i 3D vizualizacije

Terenska izmjera obavljena je u svibnju 2012. godine. Izmjerom je obuhvaćena planinarska kuća i okolni teren (oko 50 m udaljenosti od planinarske kuće). Primijenjena je RTK metoda izmjere (GPS Trimble TSC2 + R8-2) uz uporabu CROPOS VPPS servisa i HDKS korekcijske parametre. Izmjera sjevernog dijela terena obavljena je mjernom stanicom (Leica TC307) jer u tom području dolazi do smetnje u radu CROPOS sustava koje su najvjerojatnije uzrokovane odašiljačem u neposrednoj blizini planinarske kuće.

Članovi tima geodetske izmjere:

izmjera GNSS-om
izmjera stanicom izmjera

2D model

Na temelju mjerenja izrađen je prikaz izmjerenog stanja (2D model) kojeg možete u pdf formatu preuzeti ovdje.

prikaz izmjerenog stanja

3D model

Osim 2D modela izrađen je i 3D model planinarske kuće i okolnog terena.

3D model terena
cjelokupni 3D model
3D model planinarske kuce
3D model budućeg vidikovca