Pojasno vrijeme ...

Vrijeme koje upotrebljavamo u javnom životu a utemeljeno je na meridijanskoj podjeli Zemlje na 24 vremenske zone (pojasa) koje obuhvaćaju 15° duljine.

Definirano je kao mjesno srednje sunčevo vrijeme u odnosu na središnji meridijan pojasa. Zona čiji je središnji meridijan greenwichki izabrana je za početnu zonu.

Pojasno vrijeme u prvoj (početnoj) zoni, koju raspolavlja greenwichki meridijan, nazivamo svjetsko (opće) vrijeme.

0-ti Greenwichki meridijanAtomski sat u Greenwichu

URL: National Maritime Museum, The Royal Observatory, Greenwich
http://www.nmm.ac.uk/server/show/conWebDoc.384

Pojasno vrijeme u zoni čiji je središnji meridijan duljine 15°E nazivamo srednjoeuropsko vrijeme. U tom vremenskom pojasu nalazi se i Hrvatska.

Vremenske zone iz praktičnih razloga nisu ograničene meridijanima, već državnim i teritorijalnim granicama.

Susjedne vremenske zone dogovorno se vremenski razlikuju za jedan sat (standardne vremenske zone) ili pola sata (nestandardne vremenske zone) (vidi tablicu).

ZAPADNA HEMISFERA

ISTOČNA HEMISFERA

Satna razlika

zonsko (pojasno) vrijeme

Satna razlika

zonsko (pojasno) vrijeme

0

Greenwich Mean Time, GMT
Western Europe Time, WET

1

Central Europe Time, CET

-1

Jugoistočni Greenland

2

Eastern Europe Time, EET

-2

Atlanski ocean

3

Moscow Time, MSK

-3

Greenland Time, GT

3,5

Iran

-3,5

Newfoundland Time, NT

7

Kaspijsko jezero

-4

Atlantic Standard Time

7,5

Afganistan

-5

Eastern Standard Time, EST

5

Ural, Rusija

-6

Central Standard Time, CST

5,5
53/4

Indija
Nepal

-7

Mountain Standard Time, MST

6

Alma Ata, Rusija

-8

Pacific Standard Time, PST

6,5

Burma

-9

Alaska Standard Time, AKST

7

Zapadna Mongolija

-10

Hawaiian Standard Time, HST

8

Australian Western Standard Time, AWST

-11

Tihi ocean

9

Japan Standard Time, JST

+/-12

INTERNATIONAL DATE LINE
Međunarodna datumska linija

9,5

Australian Central Standard Time, AEST

 

 

10

AustraLian Eastern Standard Time, AEST

 

 

11

Kamchatka, Istočna Rusija

Izračunavanje vremena u pojedinoj zoni:

ZT = = WET ± n

ZT (Zone Time) – zonsko (pojasno, standardno, građansko) vrijeme
WET (Western Europe Time, zapadnoeuropsko vrijeme – pojasno vrijeme u prvoj zoni)
n - broj vremenske zone, na istok „+“ na zapad „-“, satna razlika između početnog i odabranog vremenskog pojasa

U Hrvatskoj upotrebljavamo srednjoeuropsko vrijeme (Central European Time, CET):

CET = WET + 1h

više...